Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

5ος Διάλογος Σύνθεσις - "Η Ελληνική Οικονομία και η Επίμονη Κρίση" (Βόλος, 19/5/2017)

Την Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η δημόσια συζήτηση της Κοινότητας Διαλόγου Σύνθεσις με θέμα «Η Ελληνική Οικονομία και η Επίμονη Κρίση» στην κατάμεστη αίθουσα του συνεδριακού χώρου Forum στο Βόλο. Επρόκειτο για μία δημόσια συζήτηση κατά την οποία τοποθετήθηκαν με εισηγήσεις τους ο κ. Γιώργος Παγουλάτος, Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματων Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, Ερευνητής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και Πρόεδρος της Σύνθεσις, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Αθανάσιος Σαμαράς. Αφορμή για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης αποτέλεσαν δύο πρόσφατες εκδοτικές πρωτοβουλίες: (α) το βιβλίο «Χάρτης Εξόδου από την Κρίση» των Π. Τσακλόγλου, Γ. Οικονομίδη, Γ. Παγουλάτου, Χρ. Τριαντόπουλου και Απ. Φιλιππόπουλου, και (β) το βιβλίο «Το Νησί που Φεύγει» του Γ. Παγουλάτου.


Την εν λόγω δημόσια συζήτηση παρακολούθησε πλήθος πολιτών από διάφορους παραγωγικούς και επιχειρηματικούς τομείς, αλλά και πολιτικές κατευθύνσεις, διατυπώνοντας ενδιαφέροντα ερωτήματα και σχόλια και, κατ’ επέκταση, συνεισφέροντας στην πραγματοποίηση ενός γόνιμου διαλόγου.

Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Αθ. Σαμαράς, ο οποίος και αναφέρθηκε τόσο στις δύο εκδοτικές πρωτοβουλίες που αποτέλεσαν την αφορμή για την εκδήλωση, όσο και στο γενικότερο έργο και παρουσία του κ. Γ. Παγουλάτου.


Από την πλευρά του ο κ. Γ. Παγουλάτος αναφέρθηκε εκτενώς στις παθογένειες του εγχώριου παραγωγικού μοντέλου, οι οποίες και οδήγησαν στην επίμονη κρίσης της ελληνικής οικονομίας, ενώ ανέπτυξε τους βασικούς άξονες ενός χάρτη εξόδου από την κρίση και αλλαγής του αναπτυξιακού υποδείγματος της εγχώριας οικονομίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, υπογράμμισε τόσο τα αρνητικά φαινόμενα της περιόδου οικονομικής και δημοσιονομικής προσαρμογής της ελληνικής οικονομάς, όσο και τα θετικά βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και τα οποία θα πρέπει να διαφυλαχθούν σε μία προσπάθεια τροχοδρόμησης της οικονομίας σε τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης.


Στη συνέχεια, ο κ. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης ανέλυσε λεπτομερώς και με ποσοτικοποιημένη τεκμηρίωση τα διαχρονικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, τα οποία και την οδήγησαν στην κρίση που βιώνει τα τελευταία χρόνια, εστιάζοντας σε επιμέρους χαρακτηριστικά σε πεδία όπως, μεταξύ άλλων, η φορολόγηση και τα δημόσια οικονομικά, αλλά και συνοψίζοντας μία σειρά από συστατικά που θα πρέπει να έχει κάθε προσπάθεια εξόδου της οικονομίας από την κρίση.


O κ. Χρήστος Τριαντόπουλος επικέντρωσε την ανάλυσή του στο έλλειμμα ιδιοκτησίας ενός οδικού χάρτη για την έξοδο από την κρίση και την αλλαγή του εγχώριου υποδείγματος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη τεσσάρων επιδιώξεων στο πλαίσιο ενός κοινά αποδεκτού χάρτη. Οι επιδιώξεις αυτές, σύμφωνα με τον κ. Τριαντόπουλο, πρέπει να είναι η ανάπτυξη συνθηκών συνεργασίας και σύμπραξης σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, η αύξηση του μεγέθους της εγχώριας παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας, η αποκατάσταση των ανισοτήτων και αδικιών μεταξύ των γενεών που ενισχύθηκαν τα τελευταία χρόνια και η διαμόρφωση ενός ενεργού και σύγχρονου κοινωνικού κράτους.


Τις τοποθετήσεις των ομιλητών ακολούθησε ένας ενδιαφέρον και γόνιμος διάλογος με τους παρευρισκόμενους πάνω στα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, αλλά και στις προοπτικές για την έξοδο από την κρίση και τη διαμόρφωση συνθηκών διατηρήσιμης ανάπτυξης.Περισσότερες φωτογραφίες από την εκδήλωση εδώ.


Το ΔΣ της Κοινότητας Διαλόγου Σύνθεσις θα ήθελε να ευχαριστήσει τους φίλους και πολίτες της Μαγνησίας που αγκάλιασαν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα, αλλά και συμμετείχαν στη συζήτηση. Και, φυσικά, θα ήθελε να ευχαριστήσει ιδιαιτέρως τους καλεσμένους ομιλητές, αλλά και όλους όσους συνέβαλλαν για την πραγματοποίηση της εν λόγω εκδήλωσης.