Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016

Συμμετοχή και Συνεργασία της Σύνθεσις στο 5ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο eLife (23-26/6/2016)

Η Κοινότητα Διαλόγου Σύνθεσις συμμετέχει, ως συνεργαζόμενος φορέας, στη διοργάνωση του 5ου Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου eLife από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο (ΕΕΜΔΕΔ), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 23-26 Ιουνίου στο Kazarma Lake Resort, στη Λίμνη Πλαστήρα (http://elifecongress.org). Ειδικότερα, η Κοινότητα Διαλόγου Σύνθεσις, σε συνεργασία και με το Δρ. Χαράλαμπο Τσέκερη και το ChinaandGreece.com, θα συμμετέχει με επιστημονικές εισηγήσεις από τα μέλη της, ενώ καλεί όποιους/ες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ή να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο email: sinthesis.eu@gmail.com.