Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

Σύνθεσις – «Τι μέρα ξημερώνει για την Ευρώπη;»

Η Κοινότητα Διαλόγου «Σύνθεσις» ευχαριστεί τα μέλη και τους φίλους της που παρευρέθησαν στην πρόσφατη Εκδήλωση με θέμα «Ευρωεκλογές 2014 – Τι μέρα ξημερώνει για την Ευρώπη;», που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Επίσης ευχαριστεί  και τους ομιλητές για την αποδοχή της πρόσκλησης και την συμβολή στη διενέργεια μιας άκρως ενδιαφέρουσας και κατατοπιστικής εκδήλωσης για την επόμενη μέρα στην Ευρώπη.
Εκ μέρους της «Σύνθεσις» ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι «[...] εάν δεν αλλάξει η φιλοσοφία της πολιτικής στην Ευρώπη τότε δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης τα επόμενα χρόνια. Αυτό αποτυπώνεται και στις εκτιμήσεις για την πορεία των ευρωπαϊκών οικονομιών, καθώς από τη φάση σύγκλισης που πορευόμασταν πριν την κρίση, μετά την κρίση η επιδίωξη θα είναι η ανακοπή της διεύρυνσης της απόκλισης μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών. Αυτό αποτυπώνεται και στις εκτιμήσεις για το δυνητικό παραγόμενο προϊόν των κρατών-μελών, αφού, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 2015 το δυνητικό ΑΕΠ κρατών-μελών όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα θα είναι σε προ δεκαετίας επίπεδα. Την ίδια στιγμή που ο μέσος όρος της Ευρωζώνης παρουσιάζει σταθερή αυξητική πορεία, ενώ σε χώρες όπως η Γερμανία το δυνητικό παραγόμενο προϊόν παρουσιάζει αύξηση 15% την τελευταία δεκαετία. Πρόσφατη μελέτη του Bruegel κατέδειξε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της απόκλισης, εστιάζοντας στις δαπάνες για έρευνα και καινοτομία. Αυτό δίνει μία έντονη δομική διάσταση στην απόκλιση. Είναι κρίσιμο, συνεπώς, από εδώ και πέρα η Ευρώπη να μετατοπίσει καθοριστικά τον προσανατολισμό της σε περισσότερες πολιτικές ανάπτυξης, σε περισσότερη ολοκλήρωση των οικονομικών πολιτικών και, φυσικά, περισσότερη δημιουργική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών [...]».