Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

Τριαντόπουλος Χρήστος - Δοκιμασία για την Επάνοδο στην ΟΝΕ

Το 2014 είναι μία κομβική χρονιά για την τρέχουσα κατάσταση που βιώνει η ελληνική οικονομία και κοινωνία, καθώς προσδοκάται αφενός η επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας σε θετικό πρόσημο με αντίστοιχη θετική -έστω και μικρή- επίδραση στην απασχόληση, και αφετέρου η εδραίωση και διεύρυνση, σε όρους Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, της πλεονασματικής πρωτογενούς λειτουργίας του πολύπαθου κράτους, μετά τις τεράστιες θυσίες της κοινωνίας.