Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Χρήστος Διαμαντόπουλος - Ιστορώντας την Επιχειρηματικότητα

Η ομιλία αυτή προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση για την επιχειρηματικότητα υποστηρίζοντας τη θέση ότι οι επιχειρηματίες πάντοτε υπήρχαν ανάμεσά μας και πάντοτε θα υπάρχουν. Το διαφορετικό που προβάλλεται εδώ είναι η μεταβολή των ρόλων και της κατανομής τους, που οι επιχειρηματίες παιξαν κατ’ εποχάς σε διαφορετικές κοινωνίες και χρόνους. Μερικοί από τους ρόλους αυτούς δεν υπήρξαν πάντοτε ούτε καινοτομικοί ούτε παραγωγικοί, όπως θέλει η συμβατική σκέψη να πιστεύει και να διαδίδει. 

Παρακολουθείστε το βίντεο.

Πράγματι, ο επιχειρηματίας κατά καιρούς απετέλεσε, και μπορεί να αποτελεί, μια παρασιτική ύπαρξη η οποία να προκαλεί ζημιά στο οικονομικό σύστημα. Το πώς ο επιχειρηματίας δρα και ενεργεί σε δεδομένο χρόνο και τόπο εξαρτάται κυριότατα και θεμελιακά από τους επικρατούντες κανόνες του παιχνιδιού, δηλ. από το αξιακό σύστημα και από τη δομή ανταμοιβών που έχει υιοθετήσει και προβάλλει η οικονομία και η κοινωνία για την οντότητα αυτή που αποκαλούμε επιχειρηματία. Με βάση, συνεπώς, τα παραπάνω μορφοποιείται τόσο η κεντρική υπόθεση, όσο και η αφήγηση για το τι θέλουμε να πούμε. Ότι δηλαδή το ισχύον σύνολο των κανόνων και το επικρατούν σύστημα αξιών είναι εκείνες οι παράμετροι που σηματοδοτούν, αλλά και νοηματοδοτούν, τις σημαντικότερες αλλαγές που ασκούν θετική επιρροή στο οικονομικό σύστημα και γίγνεσθαι, και όχι ο αριθμός (ποσότητα) της προσφοράς των επιχειρηματιών ή η φύση των επιδιωκομένων σκοπών τους.