Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Χρήστος Διαμαντόπουλος - Ιστορώντας την Επιχειρηματικότητα

Η ομιλία αυτή προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση για την επιχειρηματικότητα υποστηρίζοντας τη θέση ότι οι επιχειρηματίες πάντοτε υπήρχαν ανάμεσά μας και πάντοτε θα υπάρχουν. Το διαφορετικό που προβάλλεται εδώ είναι η μεταβολή των ρόλων και της κατανομής τους, που οι επιχειρηματίες παιξαν κατ’ εποχάς σε διαφορετικές κοινωνίες και χρόνους. Μερικοί από τους ρόλους αυτούς δεν υπήρξαν πάντοτε ούτε καινοτομικοί ούτε παραγωγικοί, όπως θέλει η συμβατική σκέψη να πιστεύει και να διαδίδει. 

Παρακολουθείστε το βίντεο.