Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

Κοινότητα Διαλόγου Σύνθεσις - Ταυτότητα και Σκοπός


Στην Ελλάδα που αναζητεί το βηματισμό της για τη βιώσιμη έξοδο από την τρέχουσα οικονομική, κοινωνική, αλλά και αξιακή κρίση είναι απαραίτητος ο δημόσιος διάλογος για τη σύνθεση σκέψεων, ιδεών και προτάσεων. Είναι κρίσιμη μια δημόσια διαλεκτική διαδικασία, ώστε να προκύψει η εποικοδομητική σύνθεση σε πεδία όπως: η οικονομική αποτελεσματικότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη, η δημοσιονομική σταθερότητα και η ανάπτυξη, το κοινωνικό κράτος και ο ρόλος του στην άσκηση οικονομικής πολιτικής, η υγιής απελευθέρωση των αγορών και οι επαρκείς κανόνες εποπτείας από ισχυρά θεσμικά όργανα, η εξωστρέφεια και η εθνική αυτάρκεια, η προώθηση της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η εθνική στρατηγική και η γεωπολιτική σταθερότητα.

Η Κοινότητα Διαλόγου Σύνθεσις αποτελεί, από το 2014, πρωτοβουλία πολιτών, προερχόμενων από ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών, ακαδημαϊκών και κοινωνικών χώρων, με σκοπό τη σύνθεση ιδεών, προσεγγίσεων και απόψεων που δύναται να επιτευχθεί και να προκύψει μέσα από τη διάδραση και την ώσμωση όλων όσοι κινούνται στο δημιουργικό και ορθολογικό ευρωπαϊκό χώρο. Στόχος της κοινότητας διαλόγου είναι να αναπτυχθεί ένας χώρος διαλόγου, ώστε να προβάλλονται καινοτόμες ιδέες και προτάσεις, εντός της κοινότητας, αλλά και εκτός αυτής, με διάθεση σύνθεσης, σε μία στιγμή που η κοινωνία παρουσιάζει τάσεις αποσύνθεσης και ενίσχυσης των άκρων.  Σε αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο συστηματοποίησης και οργάνωσης απόψεων, προσεγγίσεων και συζητήσεων δίνεται διττή έμφαση τόσο στην τεκμηρίωση και στοιχειοθέτηση αυτών, όσο και στο να καταστούν αυτές εύληπτες από το μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνίας, ώστε να διευρυνθεί «κάθετα» ο κοινωνικός κύκλος και η απήχηση του διαλόγου και όχι «οριζόντια», όπως είθισται.

Προς αυτή την κατεύθυνση, κατά τα πρώτα δύο έτη του «βίου» της, προχώρησε στη διοργάνωση εκδηλώσεων στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Goethe Institut και στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, σε ένα πλαίσιο συνεργασία και με άλλους φορείς.

Κατά το τρίτο έτος του «βίου» της, το 2016, η Σύνθεσις προχώρησε στο κύκλο διαλόγων με θεματικό τίτλο «Έμφαση στα Μεγάλα. Ανάλυση στα Μικρά», κατά τον οποίο πραγματοποίηση μία σειρά από έξι διαλόγου με συμμετοχές ειδικών και εμπειρογνωμόνων. Παράλληλα, την ίδια χρονιά, η Σύνθεσις (α) συμμετείχε σε συνέδρια συνεργαζόμενων φορέων με τη οργάνωση πάνελ ή ομιλιών, (β) συμμετείχε σε παρουσιάσεις βιβλίων με σημαντικό αντίκτυπο στο δημόσιο διάλογο και (γ) προχώρησε σε κίνηση αλληλεγγύης και συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες.

Κατά το 2017, η Σύνθεσις συνεχίζει για δεύτερη χρονιά τον κύκλο διαλόγων «Έμφαση στα Μεγάλα. Ανάλυση στα Μικρά», συμμετέχει, μέσα από συνεργασίες, σε συνέδρια και ημερίδες, ενώ προωθεί τη δημιουργία του Δικτύου για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη, σε μία λογική ευρύτερης συνεργασίας με φορείς και πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών.


Παράλληλα με την αύξηση της δραστηριότητας της Σύνθεσις, το 2016 αποτέλεσε και το έτος κατά το οποίο η κοινότητα διευρύνθηκε με νέα μέλη και φίλους που στηρίζουν και συμμετέχουν τις δράσεις και πρωτοβουλίες της, για τις οποίες παρέχεται, πλέον, ενημέρωση και μέσω του νέου newsletter της Σύνθεσις.