Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010

Ελληνικό Φόρουμ για το Ψηφιακό Μέλλον

Το Ελληνικό Φόρουμ για το Ψηφιακό Μέλλον είναι ένα ευρύ και ανοικτό δίκτυο δημόσιου προβληματισμού και διαλόγου για τις ψηφιακές εξελίξεις στη χώρας μας, στο οποίο η Κοινότητα Διαλόγου Σύνθεσις είναι ένας από τους βασικούς συντελεστές. Πρόκειται μια ευρεία κοινωνική συμμαχία ενίσχυσης του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου, με κύριο στόχο μια ανθεκτική και βιώσιμη ψηφιακή κοινωνία. Δηλαδή μια κοινωνία με ψηφιακή νοημοσύνη τόσο στο επίπεδο του πολίτη και της κοινωνίας πολιτών, όσο και στο επίπεδο των θεσμών. Μια κοινωνία στην οποία θα συζευγνύονται αρμονικά η ψηφιακή ανάπτυξη, η δημοκρατία και η κοινωνική αλληλεγγύη.

Στον ιστορικό χωρόχρονο της «διακλάδωσης» που βρισκόμαστε επί του παρόντος, οφείλουμε να συνταιριάξουμε την ψηφιακή ανάπτυξη με την ψηφιακή δημοκρατία. Διαφορετικά, κινδυνεύουμε να μην έχουμε ούτε τη μία ούτε την άλλη. Τούτο απαιτεί τον ριζικό επανασχεδιασμό των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών μας συστημάτων, προσδίδοντας νέο νόημα σε παραδοσιακές έννοιες και ανθρώπινες αξίες. Δεν χρειάζεται απλώς μια μικρής κλίμακας προσαρμογή, αλλά μια συνεκτική συστημική μεταμόρφωση.

Η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση (όπως συνέβη με την Πρώτη, τη Δεύτερη και την Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση) φέρει νέα ρίσκα και νέες προκλήσεις. Οι επερχόμενες αλλαγές είναι τόσο πολύπλοκες και βαθιές που, από τη μάκρο-σκοπιά της ανθρώπινης ιστορίας, ποτέ δεν υπήρξε εποχή μεγαλύτερων υποσχέσεων ή δυνητικών (υπαρξιακών) κινδύνων.

Η ψηφιακή κοινωνία χρειάζεται λοιπόν ένα συλλογικό όραμα που θα κοιτάζει μπροστά και θα αναφερθεί σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, της επιστημονικής δραστηριότητας και της κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής ζωής, υπό το φως της έκρηξης των Μεγάλων Δεδομένων, των αναδυόμενων εκθετικών τεχνολογιών, της νεφοϋπολογιστικής (cloud computing), της τεχνητής νοημοσύνης, της επαυξημένης πραγματικότητας, των εμβυθιστικών εικονικών περιβαλλόντων και των πολλαπλών δυνητικών κόσμων.

Ένα τέτοιο όραμα θα αντικατοπτρίζει τελικά τη θεμελιώδη άποψη ότι ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στο προσκήνιο, εφόσον αυτός είναι η βάση κάθε ριζοσπαστικής πολιτικής.

Στο συμφραζόμενο ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου, η ψηφιακή πολιτική θα πρέπει να μετατρέψει την online ή «δεδοµενοκεντρική» καινοτομία, η οποία επηρεάζει πλέον όλους τους τομείς της οικονομίας (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 2016, World Economic Forum 2018), σε συνεργατικό «παιχνίδι θετικού αθροίσματος» (positive-sum game) και να συνδιαμορφώσει άμεσα και αποφασιστικά το συνολικό πλαίσιο της αναδυόμενης «μετα-διαδικτυακής» κοινωνίας, υπηρετώντας τις δημοκρατικές αρχές και αξίες.

Η εξέλιξη της ψηφιακής κοινωνίας χρειάζεται εθνική συνεννόηση, ποιότητα δημοσίου διαλόγου και υπεύθυνη καινοτομία.
- Η υπεύθυνη ψηφιακή καινοτομία οδηγεί στην προσαρμογή της κοινωνίας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο, πολύπλοκο και διασυνδεδεμένο διεθνές περιβάλλον.
- Μια προσαρμοστική κοινωνία ευνοεί και διευκολύνει τη συνεργασία ατόμων και ομάδων, κάτι που αποδεικνύεται μέσω δραστοστραφών προσομοιώσεων και ανάλυσης κοινωνικών δικτυών.
- Η συνεργασία προκαλεί την ανάδυση Συλλογικής Νοημοσύνης (Συλλογικής Ευφυΐας) και ενός ισχυρού κοινωνικού κεφαλαίου (απόθεμα αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης).
- Η Συλλογική Νοημοσύνη συνεπάγεται ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα, που είναι τα μεγάλα ζητούμενα στη σύγχρονη εποχή της παρατεταμένης κρίσης.
Η ψηφιακή πολιτική σήμερα καλείται να απαντήσει σε θεμελιώδη ερωτήματα: «σε τι είδους ψηφιακή κοινωνία θέλουμε να ζήσουμε;», «τι είδους ανθρώπινες σχέσεις θέλουμε να διαμορφώσουμε;».

Στο πλαίσιο αυτό ενώνονται επαγγελματικά επιμελητήρια, επαγγελματικοί και επιστημονικοί σύλλογοι, φορείς της Κοινωνίας Πολιτών, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα σε ένα ανοιχτό πεδίο αλληλεπίδρασης, αναστοχασμού και χάραξης δημοσίων πολιτικών για το ψηφιακό μας μέλλον. Στη σύγχρονη εποχή των εκθετικών αλλαγών, άλλωστε, το ψηφιακό μέλλον δεν είναι αύριο, είναι σήμερα.

Οργανωτική Επιτροπή

Χαράλαμπος Τσέκερης (ΕΚΚΕ)
Χρήστος Τριαντόπουλος (ΚΕΠΕ)
Λιάνα Αναγνωστάκη (ΤΕΕ)

Γιάννης Ριζόπουλος (δημοσιογράφος)

Συνέδρια

1ο Συνέδριο (3 Μαρτίου 2017) | "Ψηφιακές Πολιτικές για το Ανθρώπινο Κεφάλαιο και την Ανάπτυξη" (περισσότερα εδώ)

2ο Συνέδριο (13 Μαρτίου 2018) | "Η Ελλάδα στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση: Έξυπνες Τεχνολογίες, Έξυπνοι Πολίτες, Έξυπνη Κοινωνία" (περισσότερα εδώ)